DentView-kokemuksia Suun erikoishoidon yksiköstä Oulusta 13.4.2022

Suun erikoishoidonyksikössä Oulussa DentView:n käyttö on sulautunut järjestelmällisesti
osaksi yksikön päivittäistä toimintaa.
Suun erikoishoidon yksikön palveluita käyttävät oikomisen, protetiikan, kirurgian,
purentafysiologian ja parodontologian erikoisalojen hoitoa tarvitsevat asiakkaat.
“Kaikki asiakkaamme voivat hyötyä DentViewin käytöstä. Esimerkiksi
oikomisasiakkaat tarvitsevat aina puhdistuksen ohjausta. DentView:n käyttöä suosittelemme
heille kaikille, jopa useampaan kertaan.” Näin toteaa yksikössä työskentelevä suuhygienisti
Sirkku Lohi, ja jatkaa: “DentView:n käytössä laitteen sijoittelu hoitolassa on ollut merkittävä
tekijä asiakkaiden saavuttamisessa. Tulostettavat oheismateriaalit ja hoitolan näytöissä
pyörivät mainokset ovat niin ikään edistäneet aktiivista käyttöä.”
Sirkku on ohjannut kollegoita laitteen käytössä ja aiheesta on puhuttu yhteisissä
palavereissa. “Varsinaista käyttösuunnitelmaa ei ole tarvinnut tehdä, koska laite on
sulautunut hyvin osaksi päivittäistä työtä. Korkea käyttäjämäärä ja henkilökunnan saama
ajansäästö ovat vakuuttaneet meidät kaikki laitteen tarpeellisuudesta. Esihenkilön asenne on
ollut hyvä. Hän on tyytyväinen laitteen tuomaan hyötyyn ja innostanut meitä ja puoltanut
laitteen käyttöä jatkossakin.”
“Olemme kiitollisia DentViewin tuesta ja aktiivisuudesta meidän suuntaan.
Kehitysehdotuksiamme on kuunneltu ja toteutettu. Yhteistyö on ollut todella toimivaa ja
innostavaa!”

Tags :
fi
Share This :

DentView

Recent Posts

Have Any Question?

Go to FAQ

Categories

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

EMPOWERING GENERATIONS OF SMILES!

Haluatko kuulla lisää?

Liity postituslistalle jättämällä yhteystietosi!

© 2022 DentView® Ltd. Patents Pending Innovation. All Rights Reserved.

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: