DentViews erfarenheter från Specialvårdsenheten för munhälsa i Uleåborg, 13 april 2022

På Specialvårdsenheten för munhälsa i Uleåborg har DentView systematiskt integrerats i den dagliga verksamheten. Patienter som behöver vård från ortodontiska, protetiska, kirurgiska, ocklusal fysiologi- och parodontologiska specialiteter nyttjar tjänsterna på Specialvårdsenheten. “Alla våra besökare kan dra nytta av att använda DentView. Till exempel behöver ortodontiska patienter alltid vägledning om rengöring. Vi rekommenderar DentView till alla, även flera gånger om,” säger tandhygienisten Sirkku Lohi, som arbetar
på enheten, och fortsätter: “Placeringen av enheten på kliniken har varit en viktig faktor för att nå ut till klienter. Kompletterande utskrivet material (affischer, broschyrer) och reklam som visas på klinikskärmarna har också främjat aktiv användning.” Sirkku har väglett kollegor om hur man använder enheten och ämnet har diskuterats i gemensamma möten. “Vi har inte behövt skapa en faktisk användningsplan, eftersom enheten enkelt har integrerats i det dagliga arbetet. Det stora antalet användare och tidsbesparingen för personalen har övertygat oss alla om enhetens nödvändighet. Chefens har haft en positiv attityd. Hon är nöjd med de fördelar som enheten har medfört och har givit sitt stöd och godkännande för dess användning i framtiden.”


“Vi uppskattar DentViews stöd och deras proaktiva inställning gentemot oss. Våra utvecklingsförslag har hörts och blivit genomförda. Ett verkligt funktionellt och inspirerande samarbete!”

Tags :
Share This :

DentView

Recent Posts

Have Any Question?

Go to FAQ

Categories

EMPOWERING GENERATIONS OF SMILES!

Haluatko kuulla lisää?

Liity postituslistalle jättämällä yhteystietosi!

© 2022 DentView® Ltd. Patents Pending Innovation. All Rights Reserved.

Dela detta:

Gilla detta:

Gilla Laddar in …
%d bloggare gillar detta: