NY DRIVKRAFT FÖR FÖREBYGGANDE ARBETE!

Inspirerande och motiverande egenvårds-tips blir allför sällsynta i samband med alla andra arbetsuppgifter som ska göras. Genom att utnyttja digitalisering inom munhälsovård kan nya möjligheter skapas för bättre service, mer kostnadseffektiv och produktiv verksamhet och framför allt, förbättrad hälsa och välbefinnande för människor. DentView erbjuder egenvårdsvägledning som inte kräver resurser och är tillgänglig för besökare under deras tandvårdsbesök. DentView vill etablera en personanpassad metod som motiverar och förbättrar användarens inställning till munhälsa. Den interaktiva användningen förstärker inlärningsresultatet genom praktiska övningar. Spelfokuserade metoder och lättillgängligt lärande används för yngre åldersgrupper. DentViews självständiga metod möjliggör bredare och mer detaljerad egenvårdsinlärning inom munhälsa. Denna egenvårdsinlärning ger, i kombination med behandlingsbesök, en bra grund för att sedan kunna diskutera förebyggning av munhälsoproblem med tandvårdsteamet.

DentView tillåter att förebyggande vård riktas på obegränsat sätt till hela klientbasen. Vi möjliggör ett mer likvärdigt tillhandahållande av vård och, genom användning av olika motivationsmetoder, når vi en bredare målgrupp. 

Förväntningar på digitalisering inom hälso- och sjukvården fokuserar också på att visa mer riktad statistisk information för att tjäna olika beslutsfattande- och ledningsbehov, samt för utveckling av verksamheten. DentView erbjuder realtidsregional information om t.ex. olika befolkningsgruppers munhälso-relaterade beteende, vilket kan användas regionalt i verksamheten. 

Vi tror och hoppas att vi som arbetar inom munhälsovården vill ha förändring och strävar
efter bättre munhälsa och mer rättvis tillhandahållande av vård, genom att använda nya
metoder!

Eeva Malinen / DDS

Tags :
Share This :

DentView

Recent Posts

Have Any Question?

Go to FAQ

Categories

EMPOWERING GENERATIONS OF SMILES!

Haluatko kuulla lisää?

Liity postituslistalle jättämällä yhteystietosi!

© 2022 DentView® Ltd. Patents Pending Innovation. All Rights Reserved.

Dela detta:

Gilla detta:

Gilla Laddar in …
%d bloggare gillar detta: