DENTVIEW TOTEUTTAA STM:N DIGITALISAATIOLINJAUKSIA

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan digitalisaation tavoitteena on tuottaa parempaa tietoa, parempia valintoja sekä toimintaa ja palveluita asiakkaan hyväksi. STM:n visio on tarkemmin kuvattu dokumentissa “Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena – Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025”. DentView kehittämä suun omahoidon järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden tukea ja motivoida asiakkaiden omahoitoa digitaalisen palvelun avulla ja kerätä samalla paikallista dataa johtamisen tueksi.

STM:n linjausten mukaan asiakas nostetaan keskiöön ja kiinnitetään huomiota ensisijaisesti siihen, miten digitalisaatio helpottaa asiakkaan toimintaa. Asiakaslähtöisen kehittämisen avulla pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan palveluja. Palveluiden painopistettä halutaan siirtää entistä vahvemmin digitaaliseen kanavaan ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Digitalisaatiosta halutaan väline parempaan palveluun, kustannustehokkaampaan ja tuottavampaan toimintaan ja ennen kaikkea ihmisten parempaan hyvinvointiin ja terveyteen. Kyse on laaja-alaisesta toimintatapojen muutoksesta, joka edellyttää myös STM:n hallinnonalalla uudenlaisia palveluita, toimintaprosesseja, työn tekemisen tapoja ja uudenlaista johtamista, uudenlaisen roolin ottamista. Mutoksen osana voidaan edistää myös  mobiiliratkaisuja ja pelillistämisen mahdollisuuksia omatoimisessa terveyden seurannassa.
Digitalisaatiolla halutaan vahvistaa terveyden ja hyvinvoinnin johtamista elinympäristöstä ja asiakkaista koostettuun nykytila- ja ennakointitiedon avulla. Eri väestöryhmien terveydestä sekä hyvinvoinnista ja näihin vaikuttavien tekijöiden kehityksestä halutaan saada entistä paremmin oikeaa ja kattavaa tietoa.Tiedot on saatava johtamisen ja päätöksenteon tueksi oikea-aikaisesti ja sellaisessa muodossa, että tiedon käyttäjä löytää sen ja pystyy sitä hyödyntämään. Tilastointia ja tilastomuotoisen tiedon tuotantoa on uudistettava palvelemaan paremmin erilaisia päätöksenteon, johtamisen ja valvonnan tarpeita sekä toiminnan kehittämistä.
 
Lue lisää STM:n digitalisaatiolinjauksista verkkojulkaisusta:
https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/2/article-7 
 
DentView digitalisaation välineenä

DentView on tuonut markkinoille digitaalisen palvelun suun terveydenhoitoon, joka tukee asiakkaiden omahoitoa sekä tietoon perustuvaa terveyspalvelun johtamista. Asiakas pääsee käymään läpi interaktiivisia opetuspolkuja hoitolaan asennetun älypeilijärjestemän välityksella. Opetuspolut sisältävät vaihtoehtoja eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville käyttäjille. Omahoidon käytäntöjen oppiminen varmistetaan 3D animaatioilla ohjattujen harjoitteiden avulla. Älypeiliin liittyvästä näyteannostelijasta käyttäjä saa mukaan pakkauksen omahoitovälineitä. Omahoidon harjoituksia pääsee tämän jalkeen jatkamaan kotona omalla mobiililaitteella. Hoitolan asiakas pääsee käyttämään DentView palvelua luottamuksellisesti ilman henkilön identifointia ja kirjautumista. Käyttäjän antamat vastaukset ja valinnat tallennetaan anonyymiin tietokantaan, johon yhdeltä DentView alustalta saadaan kerättyä jopa 500 asiakkaan suun terveyttä kuvaavat vastaukset kuukaudessa. Kerätty tieto antaa ajan tasaisen läpileikkauksen oman alueen suun terveyden tilanteeseen, jolloin vastauksista voidaan analysoida suun terveyden ongelmia ja niiden kehitystrendejä. Hoitolan vastuuhenkilöt saavat käyttöönä oman sotealueensa datan ja voivat käyttää sitä apuna toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. 

DentView tarjoaa digitaalisuuteen perustuvan uuden lähtökohdan suun terveyden omahoidon kehittämiseen ja skaalaamiseen kaikille asiakkaille kustannustehokkaalla tavalla. Samalla saadaan uudenlaista tietoa alueen suunterveyden johtamiseen.

Jouko Malinen
​jouko.malinen@dentview.fi
 
Tags :
Share This :

DentView

Recent Posts

Have Any Question?

Go to FAQ

Categories

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

EMPOWERING GENERATIONS OF SMILES!

Haluatko kuulla lisää?

Liity postituslistalle jättämällä yhteystietosi!

© 2022 DentView® Ltd. Patents Pending Innovation. All Rights Reserved.

Jaa tämä:

Tykkää tästä:

Tykkää Lataa...
%d bloggaajaa tykkää tästä: