DENTVIEW FÖLJER STM DIGITALISERINGSPOLICIES

Målet med digitaliseringen inom administrativa sektorn för social- och hälsovård är att framställa bättre information, bättre val och åtgärder, samt tjänster till individens fördel. STM vision beskrivs mer precist i dokumentet “Digitalisering till stöd för hälsa och välbefinnande – Digitaliseringspolicies för Social- och hälsovårdsministeriet 2025”.

DentViews utvecklade system för egenvård ger möjlighet att stödja och motivera personens egenvård genom en digital tjänst, samtidigt som man samlar in lokal data för ledningsutveckling. Enligt STM riktlinjer ställs användaren i centrum och fokus på hur digitalisering underlättar patientaktivitet. Genom användar-orienterad utveckling görs tjänsterna enklare och snabbare. Fokus för tjänsterna riktas allt mer till den digitala kanalen
och förebyggande tjänster.

Digitalisering ses som ett verktyg för bättre service, mer kostnadseffektiv och produktiv verksamhet och framför allt bättre välbefinnande och hälsa för människor. Det handlar om en omfattande förändring av arbetsmetoder som också kräver nya typer av tjänster, operativa processer, arbetssätt och en ny typ av ledarskap inom STM administrativa sektor. 

I samband med förändringen kan vi även dra nytta av mobila lösningar och möjligheterna till spelfokusering via självständig hälsovårdskontroll. Genom digitalisering strävar man efter att förstärka ledningen av hälsa och välbefinnande med aktuell information om status och framtidsutsikter som samlas in från omgivningen och användarna. Man önskar erhålla mer exakt och omfattande information om olika befolknings-gruppers hälsa och välbefinnande samt vilka faktorer som påverkar dem. Information måste erhållas i tid och på ett sätt som gör att den kan användas effektivt för ledning och beslutsfattande inom verksamheten.
Läs mer om STM digitaliseringspolicies från webbpublikationen:  https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/2/article-7 

DentView, ett digitaliseringsverktyg

DentView har introducerat en digital tjänst för munhälsovård på marknaden, som stöder
patient-egenvård och informationbaserad hantering av hälsovårdstjänster… 

juoko.malinen@dentview.fi

Tags :
Share This :

DentView

Recent Posts

Have Any Question?

Go to FAQ

Categories

EMPOWERING GENERATIONS OF SMILES!

Haluatko kuulla lisää?

Liity postituslistalle jättämällä yhteystietosi!

© 2022 DentView® Ltd. Patents Pending Innovation. All Rights Reserved.

Dela detta:

Gilla detta:

Gilla Laddar in …
%d bloggare gillar detta: