NY DRIVKRAFT FÖR FÖREBYGGANDE ARBETE!

Idén bakom DentViews koncept är det upplevda behovet av att förbättra tillgängligheten och
tillhandahållandet av förebyggande vård. Mitt bland andra arbetsuppgifter förblir
inspirerande och motiverande egenvårds-tips för sällsynta .

PILOT VID DENTOPOLIS

DentViews virtuella kiosk inom egenvård pilottestades vid Dentopolis undervisande
tandläkarmottagning i Uleåborg, 9-16 oktober 2020. I pilotstudien testade
tandvårdspersonalen produkten, utvärderade konceptet och lämnade utvecklingsidéer via
en anonym enkät.

SOITE, PIONJÄR I ANVÄNDANDET AV DENTVIEW

Soite var föregångare när det gällde att prova DentView-tjänsten på tandläkarmottagningen
i Toholampi i mars 2021. Den lilla tandläkarmottagningen i Toholampi var den första plats
där DentView installerades.

DENTVIEW FÖLJER STM DIGITALISERINGSPOLICIES

Målet med digitaliseringen inom administrativa sektorn för social- och hälsovård är att framställa bättre information, bättre val och åtgärder, samt tjänster till individens fördel. STM vision beskrivs mer precist i dokumentet “Digitalisering till stöd för hälsa och välbefinnande – Digitaliseringspolicies för Social- och hälsovårdsministeriet 2025”.

DENTVIEW FINNS REDAN PÅ FLERA TANDVÅRDSKLINIKER!

Det digitala systemet för förebyggande vård har glatt mottagits av munhälso-organisationer. DentView började marknadsföra tjänsten i februari och de första installationerna gjordes redan i mars. I början av hösten genomförs nya installationer på flera tandvårdskliniker.

DENTVIEW SOM EN DEL AV PÄIJÄT-SOTES MUNHÄLSOFRÄMJANDE

Päijät-Sotes munhälsovård uppmuntrar till förebyggande vård med hjälp av DentView på tandläkarkliniken i Orimattila. I första taget kommer virtuell egenvårds-guide särskilt att erbjudas till ungdomar. Det finns planer på att utöka användningen av DentView till andra tandläkarkliniker i framtiden.

DENTVIEW PÅ DENTIST DAYS 2021

DentView deltog i Dentist Days-mässan i Helsingfors den 11-12 november 2021.
Evenemanget var framgångsrikt på alla sätt och gav många intressanta möten och diskussioner. Tack till alla besökare!