DentView develops personalized oral care co-funded by the EU

DentView’s latest development project is receiving co-funding by the European Union, with
title
“Personalized preventive care system and business preparation for the Nordic countries”. The project aims at three main goals: Develop DentView service to provide personalized
self-care supporting the current health operations

DENTVIEW 2021 HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVILLÄ

DentView osallistui 11.-12.11.2021 Hammaslääkäripäiville Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja antoi meille paljon mielenkiintoisia kohtaamisia ja keskusteluja. Kiitos kaikille vierailijoille!

DENTVIEW OSANA PHHYKY:N SUUNTERVEYDEN EDISTÄMISTÄ

Päijät-Sote’s oral health care enthusiastically promoted preventive care with the help of DentView at Orimattila’s dental clinic. Initially, virtual self-care guidance will be offered especially to young people. There are plans to extend the introduction of DentView to other dental clinics in the future.

DENTVIEW LÖYTYY JO USEASTA HAMMASHOITOLASTA!

Digitaalinen ehkäisevän hoidon järjestelmä on saanut innokkaan vastaanoton suun terveydenhuollon organisaatioissa. DentView aloitti palvelun markkinoinnin helmikuussa ja jo maaliskuussa tehtiin ensimmäiset asennukset.

DENTVIEW TOTEUTTAA STM:N DIGITALISAATIOLINJAUKSIA

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan digitalisaation tavoitteena on tuottaa parempaa tietoa, parempia valintoja sekä toimintaa ja palveluita asiakkaan hyväksi. STM:n visio on tarkemmin kuvattu dokumentissa ”Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena – Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025”.

SOITE EDELLÄKÄVIJÄNÄ DENTVIEW:N  KÄYTTÖÖNOTOSSA

Soite lähti keihäänkärkenä kokeilemaan DentView -palvelua Toholammin hammashoitolassa maaliskuussa 2021. Pieni Toholammin hammashoitola oli ensimmäinen paikka, johon DentView asennettiin.

DentView:n käyttöönotto oli osa toimenpiteitä Toholammin lasten karieksen ilmaantuvuuden vähentämiseksi.​

PILOTTI DENTOPOLIKSESSSA

DentView omahoidon virtuaalikioskia pilotoitiin Dentopoliksen opetushammashoitolassa Oulussa 9-16.10.2020. Pilotissa suunterveyden ammattilaiset kokeilivat tuotetta ja arviovat ratkaisua sekä antoivat kehitysideoita anonyymissä kyselyssä.

UUTTA POTKUA ENNALTAEHKÄISEVÄÄN TYÖHÖN!

DentView:n idea on lähtenyt työssä koetusta tarpeesta lisätä ennaltaehkäisevän hoidon saavutettavuutta ja tarjontaa. Muun työn ohessa oikeasti innostava ja motivoiva omahoidon ohjaus jää usein liian vähäiseksi.

Digitalisaation hyödyntäminen suun terveydenhuollossa voi luoda uusia mahdollisuuksia entistä pa­rem­paan pal­ve­luun, kus­tan­nus­te­hok­kaam­paan ja tuot­ta­vam­paan toi­min­taan ja en­nen kaik­kea ih­mis­ten pa­rem­paan hy­vin­voin­tiin ja ter­vey­teen.